Miss Liberty (1994) Restored XHEO

Miss Liberty (1994) Restored XHEO. Cô đến gần như ngay lập tức khi ngón tay anh khám phá bên trong cô. Cô oằn người và rên lớn khi cô chạm vào ngón tay anh. Tôi trêu rằng bây giờ cô ấy nợ anh ta một cái khi tôi ấn con cặc cứng ngắc của mình vào mông cô ấy. Tôi hỏi làm thế nào anh ta có thể được hoàn trả cho sự giúp đỡ của mình và anh ta chỉ cười toe toét và giải phóng con cặc của mình khỏi quần. Anh ngồi lại ghế và đặt hai tay sau đầu. Tôi cười toe toét và thì thầm để vợ tôi ngậm anh ta vào miệng và giúp anh ta ra.